header banner
Default

Er is een reden waarom je niet in paniek hoeft te raken als de motor van het vliegtuig niet meer functioneert


Afgelopen dinsdag moest een Boeing 777 van United Airlines in Honolulu landen, omdat het vliegtuig een stroomlijnkap van één van de motoren verloor.

Later die dag maakte Delta Air Lines een noodlanding vlak na vertrek uit Lagos, Nigeria, vanwege problemen met de motor. Vijf passagiers liepen ‘niet-kritieke’ verwondingen op door de noodevacuatie via de glijbanen.

Wat de incidenten veroorzaakte, is onduidelijk.

Moeten passagiers zich zorgen maken? Vliegtuigen die zijn bedoeld om oceanen over te steken hebben traditioneel drie of vier motoren. Hoe meer, hoe veiliger is vaak de gedachte.

Maar nu motoren betrouwbaarder worden en uitval minder vaak voorkomt, wordt er steeds meer met een twee motoren gevlogen, ook omdat dat minder brandstof kost. Vliegtuigen met drie of vier motoren sterven uit.

Desalniettemin kun je nog altijd te maken krijgen met een motor die het niet doet, maar zelfs bij een vliegtuig met twee motoren hoeft dat niet desastreus te zijn. Bij uitval van een motor gaat een vliegtuig op een lagere hoogte vliegen en moet gewoon de andere, resterende motor harder aan de bak. Hierdoor vliegt het toestel minder zuinig, maar niet minder veilig.

Certificering

VIDEO: 10 Serious Body Signs You Shouldn't Ignore
Dr. Sten Ekberg

Wil een vliegtuig met twee motoren een lange afstand vliegen, of een oceaan oversteken, dan moet hij gecertificeerd zijn door ICAO: de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Een standaard die deze organisatie in het leven heeft geroepen is de ETOPS: prestatiestandaarden voor tweemotorige vliegtuigen met een vergroot bereik.

Een onderdeel van de beoordeling is of een vliegtuig in staat is om met veilig met één motor te vliegen.

De Boeing Dreamliner is bijvoorbeeld gecertificeerd als ETOPS-330. Dat betekent dat het toestel 330 minuten (vijfenhalf uur) kan vliegen op één motor naar het dichtstbijzijnde vliegveld.

De Boeing 777 is ook als ETOPS-330 gecertificeerd. De Boeing 767 is voor 180 minuten gecertificeerd. De nieuwe Airbus 350 voor 370 minuten.

LEES OOK: 5 redenen waarom de huizenprijs ook weer kan dalen over pakweg 2 jaar – waarschuwingen van De Hypotheekshop

VIDEO: What Happens If You Don't Eat For 5 Days?
Dr. Sten Ekberg

Sources


Article information

Author: Travis Snyder

Last Updated: 1703246762

Views: 1222

Rating: 4 / 5 (52 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Travis Snyder

Birthday: 1980-11-29

Address: 4778 Charles Isle, Joshuatown, NM 58060

Phone: +3995451633701840

Job: Article Writer

Hobby: Kite Flying, Rowing, Camping, Beer Brewing, Hiking, Tea Brewing, Bowling

Introduction: My name is Travis Snyder, I am a exquisite, dedicated, treasured, talented, unwavering, vibrant, apt person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.