header banner
Default

287 B: Het opslaan van bitcoins is bijna net zo eenvoudig als het bankieren via internet


Cryptocast29 aug 202346 minuten

Of luister de podcast via:

Over de aflevering

VIDEO: 💡 Zelf bitcoin opslaan bijna even makkelijk als internetbankieren | Cryptocast 287
CryptocastNL

Bitsave, het bedrijf van Johan Bergman en twee kompanen, helpt klanten met het zelf opslaan van hun bitcoin. Maar hoe makkelijk werkt dat nou? En Johan brengt ook nieuws met zich mee: samen met o.a. Bert de Groot richt hij een nieuwe onderneming op, die andere bedrijven moet helpen bitcoin op hun balans te zetten.

Gasten

Johan Bergman

Daniël Mol

Links

Bitsave

Bitcoin voor Bedrijven

Host

Herbert Blankesteijn

Redactie

Daniël Mol


Mede mogelijk gemaakt door

VIDEO: Wat is BITCOIN? voor BEGINNERS! | WTFinance
WTFinance


Sources


Article information

Author: Michelle Hawkins

Last Updated: 1704347162

Views: 1481

Rating: 3.7 / 5 (102 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michelle Hawkins

Birthday: 1962-04-17

Address: 6571 Edwin Land Suite 189, Samanthaview, NC 31723

Phone: +4436363423529833

Job: Real Estate Agent

Hobby: Beer Brewing, Poker, Photography, Cocktail Mixing, Skiing, Knitting, Stargazing

Introduction: My name is Michelle Hawkins, I am a Adventurous, persistent, Colorful, dazzling, bold, exquisite, rare person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.